В тайните на качествено работещите пречиствателни станции

Процесът на коагулация

Коагулация – Отделяне или утаяване от дисперсното състояние на суспензоидни частици в резултат от тяхното нарастване; Може да се получи поради продължително нагряване, прибавяне на електролит, или от реакцията на кондензация между разтвореното вещество и разтворителя (източник Уикимедия).

За да се осъществи качествено пречистване на отпаданите битови води, които да бъдат съдържат концентрация на вредни вещества допустимите граници, механичното пречистване, което би трябвало да е задължителен компонент на всяка качествена пречиствателна станция, не е достатъчно. Ето защо качествената пречиствателна система задължително трябва да включва компоненти за физико-химично и биологично пречистване на отпадъчните води.

При битовите и локални пречиствателни станции физико-химичното пречистване намира изключително широко приложение.

За пречистване на води в градските, курортни, вилни и др. райони обичайно се прилага коагулацията, процес, който има за цел да повиши ефектът на пречистване на водите от диспергирани и колоидни замърсяващи вещества. Обичайно, за да се постигне това се използват минерални вещества (коагуланти и флокуланти). Образуваните при този процес вещества се утаяват или флотират. Често използвани са и методите на електрокоагулацията, както и флотацията, при която чрез диспергиране на газове в пречистваната вода замърсяващите вещества се изнасят на повърхността й.

Биологично пречистване. Същност.

Често битовите отпадни води имат високо съдържание на органични замърсители, което предполага, че за да бъде максимално ефективна дадена пречиствателна станция, то тя трябва да комбинира няколко метода за пречистване на отпадъчните води. Един от най-известните и често използван метод включва химическа подготовка и биодеградация, чрез използването на микроорганизми, известни още като активна утайка.

По своята същност активната утайка се състои от микроорганизми, които може да бъдат от един щам или от комплекс щамове. Тези микроорганизми при подходящи условия, температура, киселинност, кислород и др. се размножават като консумират (хранят се с) с органичните замърсители. При биологичното пречистване, при което липсва достъп до кислород пречистването се осъществява от т.нар анаеробни микроорганизми, които отлично се справят с процеса на прочистването.

Логично е да се досетим, че пречиствателните съоръжения използващи метода на биологичното пречистване на отпадъчни води, съвсем условно биха могли да бъдат разделени на две групи – такива, в които условията на пречистване на вода протичат в близки до естествените условия и такива, които протичат в изкуствено създадени условия.

Днес в Света се наблюдават все по-високи изисквания към качеството на биологично пречистените води и съответно биологичните пречиствателни станции. Изборът на качествена пречиствателна станция е толкова важен, колкото и изборът да се използва такава.

Изборът на подходяща пречиствателна станция е в пряка зависимост от концентрацията и вида на замърсяващите вещества. По правило качественото пречистване на водата включва четитри основни блока – механично и биологично пречистване, обеззаразяване и третиране на утайките.

Има случай, при които механичното пречистване е напълно достатъчно. Често в технологичната схема на някои съоръжение са включени решетка за задържане на по-едрите примеси, песъкозадържател, които има за цел да задържа по-тежките примеси от минерален произход, различни утаители, които да отделят органичните вещества и т.н.

При по-големи количества на замърсена вода обаче е нужно към механичното пречистване да бъде добавено и биологично стъпало или съоръжения за физико-химично пречистване. Да кажем, че е нужно биологично пречистване на над 50 хил. куб. метра/d ще е нужно то да се осъществява с едностепенни и двустепенни биологични филтри, но ако количеството е около 50 – 100 хил. куб. метра/d, е подходящо използването на биологично пречистване с едностепенни или двустепенни биобасейни. Преминалата през по-малки пречиствателни станции, вода, които са снабдени с биофилтри постъпва във вторичен утаител.

Преди всичко важно е в процеса на планиране на разположението и изобщо на вида на използваните съоръжения е важно пречиствателните станции да имат сравнително проста, но ефективна технология, която да е съчетана с максимално висока степен на пречистване, която да е съобразена с конкретните нужди. Пример е височкокачестваната модулна пречиствателна станция Picobell на GRA. Тя предлага  проста технология, която е съчетана с изключително висока степен на пречистване. Предимство на тази система е, че функционира без електроника, помпи и магнитни клапани. Всички процеси и движението на водата се извършват от компресор за въздух, който е компактен, с минимална консумация на енергия и седи извън резервоара. Стандартната конфигурация на системите до 10 Е.Ж. се състои от един резервоар, a Picobell XXL системите за преработка на отпадна вода обслужват до 200 Е.Ж. За съществуващи резервоари от стоманобетон се предлага оборудване за пречистване на отпадните води Klaro Easy на GRAF.Станцията е доказала себе си в разнообразни климатични условия и обслужващи население еквиваленти (Е.Ж.) от 20 до 10 000.

Posted in Пречиствателни станции | Tagged , , , , | Leave a comment

Нашите любими курорти и острата нужда на нови пречиствателни станции

В началото на летния сезон сме.

Очакваме поредния наплив от дълго очаквани туристи, от които се надяваме да съберем така нужните ни пари.

Грижим се за сергии, магазини, хотели, забавления, но не и за най-важното – правилното отношение към отпадъчната вода.

Едва ли са нужни големи познания в която и да е област, за да се досетим, че през лятото в морските курорти консумацията на вода се увеличава драстично. Къпане, кухни, туристи, заведения… са само малка част от консуматорите на вода. Общо известен е фактът, че в голяма част от ужким лъскавите курортни комплекси у нас са без канализация или съвременни пречиствателни станции, които да ни помагат за опазването на най-голямото богатство на малката ни страна – Водите. Разрастването на хотелските комплекси е факт, но незнайно защо всички си затварят очите пред задължителните действия, които са необходими по изграждането на задължителната инфраструктура свързана с водоснабдяването, пречистването на замърсената вода, израждането на качествена канализация и задължителната за много от съвременните страни пречиствателни станции към тях, пътища…. проблемите сякаш са повече от реалните решения.

Редно е да се помисли какви пречиствателни съоръжения за удачни за всеки един курорт – да се предвиди кое решение ще бъде най-ефективно (нали сме разумни хора) на неравномерното потребление на вода, но такова, че да може да поеме и най-големите, почти непредвидени пикове. Инсталирането и правилното използване на съвременни пречиствателни станции ще предотврати евентуални проблеми като режим на вода или недостатъчна вода за поливане.

В желанието ни да привличаме повече, и повече туристи е нужно да сме наясно, че по Черноморието са нужни нови водоизточници. Там и сега има проблем с водоснабдяването. Наличните водизточници и сега не могат да поемат обема водопотребление особено по време на летния сезон. В някои от морските градове проблема е целогодишен, а когато населението с прилива на туристи се увеличи десетки пъти проблемът може да има и катастрофални размери. Ако добавим и икономическата криза и опасността покрай проблемите в Украйна да имаме намален трафик от руски туристи…. определено картинката не изглежда розова.

Изключително важно е да се предприемат действия за подобряването на условията в морските курорти. Например все известно е, че едни от най-представителните ни морски курорти к.к. Златни пясъци и к.к. Слънчев бряг спешно се нуждаят от изграждане на нови, технологично адекватни пречиствателни станции. Всички са наясно, че съществуващите вече пречиствателни станции са крайно недостатъчни да поемат завишената консумация на вода през летния сезон. Сегашните леко остарели пречиствателни системи имат капацитет до 17 хил. души, което е с пъти по-малко от нарасналият брой на потребители, които до скоро беше над 60 хиляди. Абсолютно аналогично е положението и в другите морски курорти като Равна, Несебър, Свети Влас. Понякога сякаш се премълчава фактът, че през летния сезон населението на Несебър става много по-голямо от това на Бургас. Реално водния проблем в Бургас е целогодишен, а през лятото се засилва остро. Наистина се вижда нуждата от изграждане на нова пречиствателна станция.

В наш интерес е да се подобри отношението ни към отпаданите води, особено ако претендираме, че искаме да развиваме черноморските си курорти. Определено е важно да се изградят допълнителни, модерни и съобразени с европейските изисквания пречиствателни станции, които адекватно да поемат нуждата от пречистване, икономисване и пестене на вода.

Posted in Пречиствателни станции | Tagged , , | Leave a comment

Предимства на домашните пречиствателни станции

За локалните пречиствателни станции се говори доста в последните години и предполагам всеки е наясно, че тези малки, домашни пречиствателни съоръжения са не само полезни за нас, но и за опазването на водите на планетата ни по — чисти.

Полза от този вид пречиствателни съоръжения имат жителите на селата и отдалечените райони в страната, където няма изградени канализация и пречиствателни станции, жителите и гостите на градовете и селата по черноморското ни крайбрежие, които от години страдат от липса на достатъчно пречиствателни станции, хотелите, заведенията, малките обществени обекти и т. н.

По начина на пречистване на замърсените води пречиствателните съоръжения се делят на няколко вида: биологични, механични, физико — химични и химични, като от това до каква степен ще е пречистена водата се избира и вид пречиствателно съоръжение.

Тези пречиствателни съоръжения работят с различен капацитет на преработване на отпадъчните води и е напълно възможно да се закупи една пречиствателна станция, която да обслужва няколко домакинства, като по този начин разходите по покупката на съоръжението се делят на отделните домакинства, което е икономически изгодно.

Домашните пречиствателни станции не заемат място и могат да бъдат вкопани в земята или надземни, което е също голямо улеснение, а освен това не се нуждаят и от специализирана техническа поддръжка, тъй като са напълно автоматизирани.

В зависимост от това до каква степен е пречистена замърсената вода тя може да бъде използвана повторно ( за поливане, за миене на коли и т. н.) или да бъде заустена във водоемите.

За разлика от септичните ями ( които са забранени за ползване в редица европейски страни) домашните пречиствателни станции не миришат.

Най — голямото им предимство обаче си остава факта, че благодарение на тяхната ефективна работа ние можем да опазим нашето най — ценно богатство — водата си чиста.

Posted in Пречиствателни станции | Leave a comment

Какво е добре да знаем, когато избираме пречиствателни станции за дома си?

В момента на пазара могат да се открият доста фирми, които предлагат локални пречиствателни станции и понякога можете да се затрудните в избора на най — подходящата за вашия дом или вила.

Има няколко основни момента при избора на пречиствателно съоръжение, които е добре да знаете, за да не закупите нещо, което няма да ви върши работа или което ще ви излезе в последствие доста по — скъпо от предвиденото.

Какво трябва да знаете за домашните пречиствателни съоръжения? Те са малки, компактни и изключително удобни и практични за райони, в които няма изградена канализация. Домашните пречиствателни съоръжения могат да обслужват едно или няколко домакинства, заведения, малки обществени обекти, частни хотели и други.

Всички пречиствателни станции работят горе — долу на един принцип без значение дали са химически или биологични. Казано по друг начин, и при двата основни вида пречиствателни съоръжения замърсените води преминават през няколко основни етапа на пречистване, докато достигнат степен, в която са достатъчно чисти, за да бъдат изливани отново в естествените водоеми.

Това, за което трябва да внимавате и което задължително трябва да попитате, е дали съоръжението, което искате да закупите се нуждае от допълнителни консумативи. Доста често се случва търговците да продават локални пречиствателни станции на много изгодни цени, но в последствие се оказва, че консумативите нужни за тяхната ефективна експлоатация са доста скъпи, което на практика оскъпява като цяло пречиствателната станция.

Другото, за което трябва да се информирате, е каква ще е цената на строителните разходи, тъй като в повечето случаи те не са включени в цената на пречиствателното съоръжение и са за ваша сметка.

Не забравяйте и да попитате на какъв период се извършва профилактиката на съоръжението, тъй като тя е от голямо значение за ефективната работа на пречиствателните станции.

Posted in Пречиствателни станции | Leave a comment

Няколко думи за пречиствателните станции

Днес много хора, които имат финансови възможности, се отказват да живеят сред шума и стреса на големия град и строят домове извън урбанизираните територии, което означава, че се нуждаят от собствени пречиствателни станции. По този начин липсата на инфраструктура и липсата на планове за скорошното й построяване не са проблем и любителите на спокойния живот извън шума и градските замърсявания могат да живеят спокойно, ползвайки се при това от всички блага на цивилизацията.

Липсата на канализация в много красиви извънградски и вилни места не бива да е пречка. Този проблем се решава, като се избере подходящото съоръжение за пречистване на отходните води. На първо място обаче трябва да се запознаете с условията, които местността предлага и да подберете най-подходящия вид пречиствателен механизъм. Доскоро в селата и вилните зони единственият познат тип подобно съоръжение бяха септичните ями. Това са редица железобетонни кладенци, в които обаче водата се пречиства не повече от 50 % и не покрива никакви санитарни норми. Образува се черна зловонна течност. Това налага и прибавяне на допълнителни пречиствателни станции. Оптимизираните по този начин септични ями вече са монолит от железобетон или специална пластмаса. По конструкция те се различават от обикновените по наличието на допълнителна секция със специално вещество, което извършва допълнително пречистване на отпадните води. По този начин се достига до 98 % пречистване.

Posted in Пречиствателни станции | Leave a comment

Пречиствателни станции

Използването на пречиствателни станции е един от нашите начини да опазим природата от замърсяване и да оставим на поколението след нас един по-добър и чист свят за живеене. Основната задача на съвременните пречиствателни станции е да преработват отпадъчните води от промишлеността и бита като ги правят отново годни за употреба.

Пречиствателните станции са технически съоръжения, които са задължителни за индустриалните предприятия особено в отрасли като фармацията, текстилната промишленост, нефтопреработвателната, хранително – вкусовата индустрия, както и в строителството, енергетиката и други. Освен пречиствателни станции за промишлеността съществуват и се прилагат много успешно и пречиствателни съоръжения за бита, където локалните пречиствателни станции са изключително удобни особено в случаите, когато в даден район няма изградена канализационна система. Пречистването на отпадъчните води в пречиствателните станции се извърша по биохимичен или химичен начин, като от това в каква степен е замърсена водата налага начина на пречистване. Процесът на преработка и пречистване на отпадъчните води се извършва на няколко основни етапа, с които ще се опитаме да ви запознаем в този съвсем кратък материал.

Началният етап на преработка на замърсените води започва с вливането на замърсената вода от индустрията или бита в резервоар, където водата се пречиства от микроорганизмите, които се съдържат в нея. След предварителното пречистване отпадъчната вода се влива в следващият резервоар, където се окислява, като по този начин се унищожават останалите от първия етап на обработка микроорганизми.. Цикълът на преработка и пречистване завършва с третия етап, при който водата се оставя в покой, за да може активната утайка да се утаи. Утайките, отделени от водата се събират в специални отделения, където се преработват по биохимичен метод. С това процеса на работа на пречиствателните станции не е завършен напълно, а цялата процедура се повтаря няколко пъти докато се постигне желаният резултат, а именно пречистени води с доста добро качество и годни за повторна употреба или за вливане в природата.

Posted in Пречиствателни станции | Leave a comment

Ползи от въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции

Според действащата Директива на ЕС всички страни членки на Европейския съюз трябва да имат изградени и въведени в експлоатация пречиствателни станции, които да пречистват отпадъчните води преди заустването им във водоприемниците.

Благословени сме да живеем на планета, която има способността да се възстановява сама, но ако ние не и помагаме тя няма да може да се справи сама с всички вредни вещества и много скоро ще се стигне до екологична катастрофа. За да не допуснем това да се случи, ние като разумни и модерни хора сме длъжни да използваме пречиствателни станции, които да преработват и пречистват водите и така да помогнем не само на планетата, но и на самите себе си.

Изграждането и използването на пречиствателни станции е добър и ефективен начин да опазим околната среда и водите от замърсяване и в тази насока се полагат изключително големи усилия.

Какви за ползите от изграждането и въвеждането в експлоатация на пречиствателни станции?

Пречиствателните станции са съоръжения, които имат за основна задача да преработят и пречистят замърсените с вредни вещества, токсини и микроорганизми отпадъчни води, които се отделят както от промишлеността, така и от бита. Тези съоръжения са изключително важни, тъй като благодарение на тяхната работа водите, които се вливат в канализационните системи или направо във водоизточниците са пречистени от вредни за човека и природата вещества и микроорганизми.

Основните методи по които се пречистват и преработват отпадъчните води са биологични, химически и физически, като в зависимост от степента на замърсеността на водата методите, които се прилагат за нейното пречистване са различни.

Преминавайки през различните етапи на пречистване и преработка в пречиствателните станции замърсената, отпадъчна вода излиза пречистена и може да бъде зауствана в повърхностни или подпочвени води, като се спазват стриктно изискванията на законодателството и нормативните уредби по въпросите свързани с опазване на околната среда в съответните държави.

Утайките, които се съдържат в отпадъчните води се събират и обработват, като след обработката могат да бъдат използвани доста успешно за рекултивиране, ренатурация или за наторяване на земеделски земи и посеви. В случаи, когато опасните отпадъци не могат да бъдат отстранени остатъчните утайки се депонират или се изгарят.

Posted in Пречиствателни станции | Leave a comment

Локални пречиствателни станции

Опазването на околната среда е само и изключително наша грижа, ако искаме да живеем в по – чист и безопасен свят. Един от начините да опазим света в който живеем е като използваме пречиствателни станции. Локалните пречиствателни станции са изключително удобни и препоръчителни за отдалечени райони, вили, еднофамилни къщи и обществени обекти.

Локалните пречиствателни съоръжения работят съгласно всички законови норми за опазване на околната среда. Предимството на локалните пречиствателни съоръжения се състои в това,че са малки, компактни, не изискват специално техническо обслужване и не заемат място в имота.

Локалните пречиствателни съоръжения биват два вида: биологични и химични и се наричат още модулни пречиствателни станции.

Биологичните пречиствателни съоръжения се използват в случаите, когато отпадъчните води не са много замърсени, докато химическите са препоръчителни тогава, когато отпадъчните води получени в резултат на промишлени нужни имат високо токсично съдържание и биологичното пречистване не е достатъчно ефективно.

В следващите редове ще се опитаме да ви запознаем малко по – подробно с принципа на работа и действие на биологичните локални пречиствателни станции. Работата на тези съоръжения е базирана на съчетанието от биологичната обработка с балон за аерация, чиято основна цел е да подава въздух, който да окислява органичните вещества съдържащите се в отпадните води.

Как работят малките пречиствателни станции?

Замърсените отпадни води се вливат в резервоар, където преминават през предварително биологична и механична обработка и след това преминават в друг резервоар, където с помощта на балона за аерация се извършва окончателното унищожаване на органичните съединения посредством окисляването на отпадъчната утайка. Следващият етап от пречистването на отпадъчните води се извършва по метода на гравитация, където активната утайка се отделя от чистата вода. Утайката се оцежда на дъното на резервоара и се препраща в стабилизатор, от където през определен интервал от време се отстранява. Преработената и стабилизирана утайка може да се използва за торене, което е един доста добър и икономичен вариант за тези от вас, които се занимават със зеленчукопроизводство.

Posted in Пречиствателни станции | Leave a comment